PERDAPAX 4 mg/1.25 mg tablet KULLANMA TALİMATI

PERDAPAX 4 mg/1.25 mg tablet Ağız yoluyla alınır.

 • Etkin madde: Her bir tablet 4 mg perindopril erbumin ve 1.25 mg indapamıd içermektedir.
 • Yardımcı maddeler: Hidroksipropibetadeks, laktoz monohidrat, povidon, silisleşmiş mikrokristalimsi selüloz, silikon dioksit, susuz koloidal silis, magnezyum stearat.

Bu ilacı kullanmaya balamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza damınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

 1. PERDAPAX nedir ve ne için kullanılır?
 2. PERDAPAX’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
 3. PERDAPAX nasıl kullanılır?
 4. Olası yan etkiler nelerdir?
 5. PERDAPAX*ın saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

 1. PERDAPAX nedir ve ne için kullanılır?

 • PERDAPAX, 4 mg perindopril erbumin ve 1.25 mg indapamid etkin maddelerini içeren bir kombinasyondur.
 • Antihipertansif grubuna aittir.
 • Perindopril, anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörü (ADE) adı verilen ilaçlar sınıfındandır. Bu tür ilaçlar kan damarlarını genişleterek kalbinizin damarlara daha rahat kan pompalamasını sağlar.
 • İndapamid bir diüretiktir. Diüretikler böbreklerde üretilen idrar miktarını artırır. Yine de indapamid üretilen idrar miktarını çok az artırdığı için diğer diüretiklerden farklıdır. Her iki etkin madde de kan basıncını azaltmaktadır ve kan basıncınızı kontrol etmek için birlikte çalışmaktadır.
 • PERDAPAX bir yüzü PI baskılı beyaz, dikdörtgen, bikonveks şeklinde 30 tabletten oluşan blister ambalajlarda bulunmaktadır.
 • PERDAPAX esansiyel hipertansiyonun tedavisinde kullanılmaktadır.
 1. PERDAPAX’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

PERDAPAX’ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

 • Etkin maddeler perindopril ve indapamide veya PERDAPAX’ın içerdiği herhangi bir maddeye aşırı duyarlıysanız (alerjik),
 • Daha önce herhangi bir ADE inhibitörü ile tedavi sırasında solunum güçlüğü, yüz veya dilde şişme, yoğun kaşıntı veya deride ciddi döküntü gibi semptomlar görüldüyse veya başka nedenlerde ailenizde bu tür semptomlar görüldüyse (anjiyoödem adı verilir),
 • Ciddi karaciğer yetmezliği veya karaciğer ensefalopatisi varsa (karaciğer yetmezliğine bağlı olarak beyin fonksiyonlarındaki bozulma),
 • Ciddi böbrek yetmezliği varsa ve diyalize giriyorsanız,
 • Kanda potasyum seviyeleri düşük veya yüksek ise,
 • Tedavi edilmemiş dekompanse kalp yetmezliği (ciddi su tutulması, nefes almada zorlanma) varsa,
 • Hamile iseniz (3 aylık ve sonrası) veya hamilelik planlıyorsanız (bkz. “Hamilelik”- “Emzirme”),
 • Emziriyorsanız

PERDAPAX çocuklarda kullanılmaz.

PERDAPAX’ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer,

 • Aortik stenoz (kalpten gelen ana damarda daralma) veya hipertrofik kardiyomiyopati (kalp kası rahatsızlığı) veya böbrek arterinde stenoz (böbreğe kan taşıyan damarda daralma) varsa,
 • Diğer kalp ve böbrek rahatsızlıklarından şikayetçiyseniz,
 • Karaciğer rahatsızlığınız varsa,
 • Yaygın lupus eritematöz (nedeni bilinmeyen, değişik bulgularla ortaya çıkan enflamatuvar doku hastalığı) veya skleroderma gibi kollajen doku hastalıklarından şikayetçiyseniz,
 • Ateroskleroz (damar sertleşmesi) varsa,
 • Hiperparatiroidizm (tiroid bezlerinin aşırı çalışması) varsa,
 • Gut hastası iseniz,
 • Şeker hastası iseniz,
 • Tuz yasaklayan bir diyet uyguluyor ya da tuz yerine geçen potasyum içeren maddeler kullanıyorsanız,
 • Lityum veya potasyum tutucu diüretikler (spironolakton, triamteren) kullanıyorsanız (PERDAPAX ile birlikte kullanımından kaçınılmalıdır – bkz. “diğer ilaçların kullanımı”)

PERDAPAX kullanırken aşağıdaki durumlardan da doktorunuzu haberdar etmelisiniz:

Eğer,

 • Anestezi uygulanacak ve/veya ameliyat olacaksanız,
 • Yakın zamanda ishal ve kusma şikayetiniz olduysa,
 • LDL aferezi olacaksanız (bir makine yardımıyla vücuttaki kolesterolün atılması),
 • Balansı veya eşekarısı sokmalarına karşı alerji için desensitizasyon tedavisi görecekseniz,
 • İyot içeren kontrast madde (mide, böbrek gibi organların röntgen cihazında görünmesini sağlayan madde) enjeksiyonu gereken bir tıbbi teste tabi tutulacaksanız.

PERDAPAX doping testlerinde görülen aktif madde (indapamid) içermektedir. Atletler ve sporcular dikkatli olmalıdır.

Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

 

PERDAPAX’m yiyecek ve içecek ile kullanılması

Dozlar yemekten önce alınmalıdır.

 

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

PERDAPAX ile tedavi görürken hamile kalırsanız (veya hamilelik planlıyorsanız) doktorunuzu bilgilendiriniz. Doktorunuz hamile kalmadan önce veya hamile kaldığınızı öğrendiğiniz anda PERDAPAX kullanmayı kesmenizi ve başka bir ilaç kullanmanızı önerecektir. Hamileliğin ilk üç ayında PERDAPAX kullanımı önerilmemektedir. Hamileliğin 3. ayından sonra bebeğinize ciddi zarar verebileceğinden PERDAPAX hamileliğin ilk 3 ayından sonraki dönemlerde kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

PERDAPAX emzirirken kullanılmaz.

 

Araç ve makine kullanımı

PERDAPAX’ın uyanıklığı bozucu etkisi yoktur, ancak bazı hastalarda, Özellikle tedavinin başlangıcında veya başka bir antihipertansif ilaçla birlikte kullanımında düşük kan basıncına bağlı olarak bireysel reaksiyonlar görülebilir. Bunun sonucu olarak da araç veya makine kullanma yetisi bozulabilir.

PERDAPAX’ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

PERDAPAX 89.187 mg laktoz monohidrat içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Diğer ilaçlar PERDAPAX ile tedaviyi etkileyebilir.

Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini PERDAPAX ile birlikte KULLANMAYINIZ:

 • Lityum (depresyon tedavisinde kullanılır)
 • Potasyum tutucu diüretikler (spironolakton, triamteren), potasyum tuzları Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız mutlaka doktorunuza bildiriniz:
 • Yüksek kan basıncını tedavi eden diğer ilaçlar
 • Prokainamid (düzensiz kalp atımı tedavisinde)
 • Allopurinol (gut tedavisinde)
 • Terfenadin ve astemizol (kuru ate ve alerjilerin tedavisi için antihistaminler)
 • İleri seviyede astım ve romatizmal artrit tedavisi gibi çeşitli durumlarda kullanılan kortikosteroidler
 • Otoimmün bozuklukların tedavisinde veya organ nakli ameliyatlarından sonra reddedilmeyi önlemek amacıyla kullanılan immünosüpresanlar (örn. siklosporin)
 • Kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar
 • Enjeksiyon yoluyla eritromisin (antibiyotik)
 • Halofantrin (bazı sıtma türlerinin tedavisinde)
 • Pentamidin (pnömoni tedavisinde)
 • Enjeksiyon yoluyla altın (çok sayıda eklemde romatizma benzeri ağrı (poliartrit rumatoid) tedavisinde
 • Vinkamin (yaşlılarda zihinsel işlevlerle ilgili semptomatik bozuklukların tedavisinde)
 • Bepridil (angina pektoris tedavisinde)
 • Kalp ritmi problemleri için kullanılan ilaçlar (örn. kinidin, hidrokinidin, dizopiramid, amiodaron, sotalol)
 • Digoksin veya diğer kalp glikozidleri (kalp problemlerinin tedavisinde)
 • Baklofen (multiple skleroz -MS- gibi hastalıklarda ortaya çıkan kas katılığının tedavisinde)
 • İnsülin, metformin gibi şeker hastalığı (diyabet) tedavisinde kullanılan ilaçlar
 • Kalsiyum (tuzları)
 • Uyarıcı (stimülan) laksatifler (örn. senna)
 • Steroid yapısında olmayan antiinflamatuvar ilaçlar (örn. ibuprofen) veya yüksek doz salisilatlar (örn. aspirin)
 • Enjeksiyon yoluyla amfoterisin B (ileri derecede mantar hastalığının tedavisinde)
 • Depresyon, anksiyete, şizofren gibi zihinsel hastalıklarında tedavisinde kullanılan ilaçlar (örn. imipramin gibi trisiklik antidepresanlar, nöroleptikler)
 • Tetrakozaktid (Crohn hastalığının tedavisinde)

Bu ifadelerin belirli bir süre önce kullanılmış veya gelecekte bir zaman kullanılacak ürünlere de uygulanabileceğini lütfen not ediniz.

Eğer reçeteli veya reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

 1. PERDAPAX nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

 • PERDAPAX için önerilen günlük doz bir tablettir, İlacınızı her gün aynı zamanda, tercihen sabahları yemekten önce almanız önerilir.
 • Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecektir. Her zaman doktorunuzun tavsiyelerine uyunuz.
 • Önerilen dozu aşmayınız

Uygulama yolu ve metodu:

 • PERDAPAX sadece ağızdan kullanım içindir.
 • Tabletleri aç karnına yeterli miktarda su ile yutunuz. Tabletleri çiğnemeyiniz.

Değişik yaş grupları: Çocuklarda ve ergenlik dönemindeki gençlerde (18 yaş altı) kullanımı:

PERDAPAX çocuklar ve ergenlik çağındaki gençler tarafından kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda (65 yaş ve üzeri) kullanımı:

65 yaş ve üzeri yaşlılarda tedaviye kan basıncı ve böbrek fonksiyonlarının kontrol edilmesinden sonra başlanır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği: Böbrek rahatsızlığınız varsa doktorunuz dozu değiştirebilir.

Karaciğer yetmezliği: Ciddi karaciğer yetmezliğiniz varsa bu ilacı kullanmamalısınız.

Eğer PERDAPAX’ın etkisinin güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla PERDAPAX kullandıysanız

PERDAPAX’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Aşırı doz alımında en çok karşılaşılan etki düşük kan basıncıdır. Belirgin düşük kan basıncı (baş dönmesi veya bayılma gibi belirtiler) durumunda uzanıp bacakları yukarı kaldırmak iyi gelecektir.

PERDAPAX’ı kullanmayı unutursanız

İlacınızı almayı unutursanız, unuttuğunuzu fark eder etmez bu dozu alın ve sonraki dozu her zamanki saatte alınız.

Eğer, unuttuğunuzu farkettiğinizde sonraki doz saatine yaklaştıysanız, o zaman unuttuğunuz dozu atlayınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

PERDAPAX ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Yüksek kan basıncının tedavisi ömür boyu olduğu için bu ilacı kesmeden önce doktorunuza danışmalısınız.

Bu ürün ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa doktor veya eczacınıza danışınız.

 1. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, PERDAPAX’ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aağıdakilerden biri olursa PERDAPAX’ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Yüzün, dudakların, ağızın, dilin veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şişmelerinde,
 • Aşırı baş dönmesi veya baygınlık,
 • Hızlı veya düzensiz kalp atışı.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Çok yaygın : 10 hastanın en az 1 inde görülebilir.

Yaygın                  : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan : 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek                  : 1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Çok seyrek           : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Yaygın: Baş ağrısı, baş dönmesi, vertigo (kişinin kendisinin veya çevresinin dönüyormuş gibi hissetmesi), iğnelenme, görme bozuklukları, tinnitüs (kulakta çınlama), düşük kan basıncına (hipotansiyon) bağlı baş dönmesi, öksürük, nefes darlığı, mide-bağırsak rahatsızlıkları (bulantı, mide ağrısı, anoreksi, kusma, karın ağrısı, tat alma sorunları, ağız kuruluğu, sindirim güçlüğü veya hazımsızlık, ishal, kabızlık), alerjik reaksiyonlar, kaşıntı, deri döküntüsü gibi alerjik reaksiyonlar, kramplar, yorgunluk hissi.

Yaygın olmayan: Değişken ruh hali, uyku sorunları, bronkospazm (göğüste sıkışma, hırıltı ve nefes darlığı), anjiyoödem (hırıltı, yüzde veya dilde şişme), ürtiker (kurdeşen), purpura (deride kırmızı küçük noktalar), böbrek rahatsızlıkları, cinsel iktidarsızlık, terleme.

Seyrek: Zihin karışıklığı, kardiyovasküler rahatsızlıklar (düzensiz kalp atımı, angina, kalp krizi), eozinofılik pnömoni (çok nadir görülen bir tür zatürre), rinit (burun tıkanıklığı veya burun akıntısı), ciddi deri hastalıkları, örneğin kırmızı ve pembe halkalardan oluşan döküntü, bazen dudaklarda su kabarcığı ve yara şeklinde görülen hebra hastalığı (eriterm multiform), sistemik lupus eritematöz hastalığınız varsa daha kötüleşebilir (nedeni bilinmeyen, değişik bulgularla ortaya çıkan enflamatuvar doku hastalığı).

Güne veya yapay ultraviyole ışınlarına maruz kalındığında fotosensitivite reaksiyonları (derinin görünümünde değişiklik) bildirilmiştir.

Kan, böbrek, pankreas veya karaciğer rahatsızlıkları (laboratuvar parametrelerinde (kan testleri) değişmeler görülebilir. Bu durumda doktorunuz kan testleri yapılmasını isteyebilir).

Karaciğer yetmezliği varsa hepatik ensefalopati başlangıcı görülebilir (karaciğer yetmezliğine bağlı olarak beyin fonksiyonlarındaki bozulma).

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karştlaırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz,

 1. PERDAPAX’ın saklanması

PERDAPAX’ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C’nin altında, oda sıcaklığında saklanmalıdır.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra PERDAPAX’ı kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:

Sandoz İlaç San. ve Tic. A.Ş. Küçükbakkalköy Mah. Şehit Şakir Elkovan Cad. No:2 34750 Kadıköy/İstanbul

Üretim Yeri:

Sandoz International Holzkirchen/ALMANYA adına Lek Pharmaceuticals d.d.

Ljubljana, Slovenya

Bu Kullanma Talimatı 12.03.2013’ de onaylanmıştır.

Comments

 • No comments yet.
 • Add a comment